20210410_123310

Μηχάνημα γύρου, υγραερίου, με 5 διακόπτες για 5 καυστήρες και το μοτέρ ψηλά - πάνω.

Μηχάνημα γύρου, Υγραερίου / χαμηλής πίεσης ( CE ) – G20 – 20mbar
Το μεγάλο ύψος του μηχανήματος επιτρέπει άνετο ψήσιμο
Μήκος σούβλας 1 μ. ( ωφέλιμο 80 εκ. ) – ( περίπου 75 κιλά γύρο )
5 διακόπτες και 5 μεγάλοι καυστήρες με πυρήνα από κεραμικό τούβλο και
Θερμοκόπια
Μοτέρ : 16,4 KW ( ψηλά )
Διαστάσεις : 56*66*134
Δίσκος απόσταξης