Μηχανή ψυκτικού θαλάμου. Μοτέρ- στοιχείο – πίνακας. Συντήρηση/Κατάψυξη. Ημίκλειστο/Κλειστό.

10.000,00

Description

Συνολικά 8 μηχανήματα πωλούνται στα 10000€

Μηχάνημα 1ο, με φρέον 404, 4 Hp, ημίκλειστο, κατάψυξη 2400 €

Μηχάνημα 2ο, με φρέον 404, 3 Hp , ημίκλειστο, συντήρηση 1900€

Μηχάνημα 3ο, άδειο φρέον & λάδι δυνατότητα χρήσης οπιουδήποτε υγρού, 3Hp, ημίκλειστο, συντήρηση 1800€

Μηχάνημα 4ο, άδειο φρέον & λάδι δυνατότητα χρήσης οπιουδήποτε υγρού, 4Hp, ημίκλειστο, κατάψυξη Bitzer 2400€

Μηχάνημα 5ο, με φρέον 404, 4Hp, ημίκλειστο, συντήρηση Bitzer 2800€

Μηχάνημα 6ο, άδειο φρέον & λάδι δυνατότητα χρήσης οπιουδήποτε υγρού, 3Hp, ημίκλειστο, κατάψυξη 1900€

Μηχάνημα 7ο, άδειο φρέον & λάδι δυνατότητα χρήσης οπιουδήποτε υγρού, 3Hp, ημίκλειστο, συντήρηση 1800€

Μηχάνημα 8ο, με φρέον R22, 2Hp, κλειστό, συντήρηση 1500€